Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Václava Votýpky,  kterému jsou podřízeni:
 

 • Miloslav Schejbal, místostarosta
 • Radka Vollerová, účetní


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 

 • Petr Jílek
 • Lukáš Ledvoň
 • Tomáš Pech
 • Mgr. Hana Pechová
 • Miloslav Schejbal
 • Jiří Stojanovič
 • Milan Tolar
 • Václav Votýpka
 • Ing. Václav Votýpka


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Kontrolní výbor: Tomáš Pech – předseda,

Petr Jílek a JUDr. Čestmír Šašek - členi

Finanční výbor: Ing. Václav Votýpka – předseda,

Mgr. Hana Pechová a Lukáš Ledvoň – členi

Kulturní komise: Mgr. Hana Pechová – předseda, 

Tomáš Pech a Alena Třísková – členi

Správa pozemků a lesa: Milan Tolar - předseda,

Jiří Stojanovič, Ing. Václav Votýpka a Jan Rajšpís - členi

Správa obecního majetku: Petr Jílek - předseda,

Václav Votýpka a Miloslav Schejbal - členi

Správa odpadového hospodářství: Lukáš Ledvoň - předseda,

Tomáš Pech a Petr Jílek - členi

Státní stavební dozor: Václav Votýpka a Schejbal Miloslav