Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce. 

 • Václav Votýpka, starosta obce
   
 • Tomáš Pech, místostarosta
 • Radka Vollerová, účetní


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v září roku 2022.


Seznam zastupitelů:

 • Petr Jílek
 • Lukáš Ledvoň
 • Tomáš Pech
 • Hana Ledvoňová
 • Miloslav Schejbal
 • Ing. Pavlína Strejcová
 • Milan Tolar
 • Václav Votýpka
 • Ing. Václav Votýpka


 

Složení výborů a komisí

Výbory nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor: Ing. Pavlína Strejcová – předseda,

Petr Jílek a JUDr. Čestmír Šašek - členi

Finanční výbor: Ing. Václav Votýpka – předseda,

Hana Ledvoňová a Lukáš Ledvoň – členi

 

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kulturní komise: Hana Ledvoňová – předseda, 

Ing. Pavlína Strejcová a Mgr. Hana Pechová – členi

Správa pozemků a lesa: Milan Tolar - předseda,

Ing. Václav Votýpka  - člen

Správa obecního majetku: Petr Jílek - předseda,

Milan Tolar a Luděk Schejbal - členi

Správa odpadového hospodářství: Lukáš Ledvoň - předseda,

Petr Jílek - člen

 

Státní stavební dozor: Václav Votýpka a Tomáš Pech