Obsah

Svoz nebezpečných odpadů

Typ: ostatní
Informace o jarním sběru nebezpečných odpadů v obci ve dnech 8. - 9. 4. 2023

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný

Svoz nebezpečných odpadů v Roupově

Nebezpečný odpad můžete shromažďovat

na sběrném místě ve dnech 8. a 9. dubna 2023

 

Svozová firma vyžaduje rozdělit na stanovišti odpady podle druhu

– dbejte pokynů pracovníka OÚ

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 • Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 • Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

        znečištěné

 • Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
 • Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čisticí prostředky
 • Nepoužitá léčiva (staré léky)
 • Olověné akumulátory
 • Baterie včetně autobaterií
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní (TV, PC, DVD, VRC, apod.)

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)!!!

Pneumatiky NE!!!

- využijte Vámi již zaplacený recyklační poplatek a pneumatiky nechejte u prodejců nebo v servisech


Vytvořeno: 24. 3. 2023
Poslední aktualizace: 24. 3. 2023 9:28
Autor: admin webu