Obsah

Zpět

OZV č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 21. 12. 2016

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zpět