Obsah

Zpět

OZV č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roupov

vyhláška o odpadech - shromažďování

Vyvěšeno: 21. 12. 2016

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zpět