Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jana Rajšpíse  -  kterému jsou podřízeni:
 

 • Milan Tolar, místostarosta
 • Radka Vollerová, účetní


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Behenský Alois
 • Kadlec Jaroslav
 • Kastner Václav Ing.
 • Ledvoň Lukáš
 • Rajšpís Jan
 • Stojanovič Jiří
 • Štýs Jan
 • Tolar Milan
 • Třísková Alena


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Finanční výbor: Kadlec Jaroslav – předseda, ... – člen

Kontrolní výbor: Behenský Alois – předseda, ... - člen

Státní stavební dozor: Ing. Kastner Václav – předseda, Schejbal Miloslav – člen

Životní prostředí: Kadlec Jaroslav – předseda, Ing. Kastner Václav – člen

Lesní hospodářství: Stojanovič Jiří – předseda, Kouřil Petr – člen

Kulturní komise: Třísková Alena – předseda, Ledvoň Lukáš – člen