Obsah

Dne 21.4.2020 nám byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR oficiálně uděleny obecní symboly - znak a vlajka.
návrh: heraldik Stanislav Kasík, heraldická kancelář DAUPHIN - Roudnice nad Labem

Podle § 34a odst. 3 zákona o obcích mohou znak a vlajku obce užívat ex lege tato obec, jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není její souhlas nutný.

Zprávy